معنی و ترجمه کلمه غرامت جنگى به انگلیسی غرامت جنگى یعنی چه

غرامت جنگى

ransom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها