معنی و ترجمه کلمه غرى به انگلیسی غرى یعنی چه

غرى

hernia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها