معنی و ترجمه کلمه غزل تهلیل دار ده بیتى یا 13 بیتى دو قافیه اى به انگلیسی غزل تهلیل دار ده بیتى یا 13 بیتى دو قافیه اى یعنی چه

غزل تهلیل دار ده بیتى یا 13 بیتى دو قافیه اى

rondeau

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها