معنی و ترجمه کلمه غشى شدن به انگلیسی غشى شدن یعنی چه

غشى شدن

syncopate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها