معنی و ترجمه کلمه غفلتا به انگلیسی غفلتا یعنی چه

غفلتا

slapdash
unaware
unawares

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها