معنی و ترجمه کلمه غلام پاروزن به انگلیسی غلام پاروزن یعنی چه

غلام پاروزن

galley slave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها