معنی و ترجمه کلمه غلتک پیش بر به انگلیسی غلتک پیش بر یعنی چه

غلتک پیش بر

feed roller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها