معنی و ترجمه کلمه غلط شمردن به انگلیسی غلط شمردن یعنی چه

غلط شمردن

miscount

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها