معنی و ترجمه کلمه غلط نامیدن به انگلیسی غلط نامیدن یعنی چه

غلط نامیدن

miscall

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها