معنی و ترجمه کلمه غلط نقل کردن به انگلیسی غلط نقل کردن یعنی چه

غلط نقل کردن

misquote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها