معنی و ترجمه کلمه غلط چاپى کردن به انگلیسی غلط چاپى کردن یعنی چه

غلط چاپى کردن

misprint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها