معنی و ترجمه کلمه غوص کردن به انگلیسی غوص کردن یعنی چه

غوص کردن

skin dive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها