معنی و ترجمه کلمه غیبگو به انگلیسی غیبگو یعنی چه

غیبگو

haruspex
necromancer
python
seer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها