معنی و ترجمه کلمه غیر بسته اى کردن به انگلیسی غیر بسته اى کردن یعنی چه

غیر بسته اى کردن

unpack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها