معنی و ترجمه کلمه غیر فلز به انگلیسی غیر فلز یعنی چه

غیر فلز

nonmetal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها