معنی و ترجمه کلمه غیر قابل استخلاص به انگلیسی غیر قابل استخلاص یعنی چه

غیر قابل استخلاص

irredeemable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها