معنی و ترجمه کلمه غیر قابل استخلاص به انگلیسی غیر قابل استخلاص یعنی چه

غیر قابل استخلاص

irredeemable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها