معنی و ترجمه کلمه غیر قابل اعتراض به انگلیسی غیر قابل اعتراض یعنی چه

غیر قابل اعتراض

unquestionable
unquestioning


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها