معنی و ترجمه کلمه غیر قابل انعطاف به انگلیسی غیر قابل انعطاف یعنی چه

غیر قابل انعطاف

inelastic
uncompromising

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها