معنی و ترجمه کلمه غیر قابل تجزیه به انگلیسی غیر قابل تجزیه یعنی چه

غیر قابل تجزیه

irrefrangible
irresolvable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها