معنی و ترجمه کلمه غیر قابل تربیت به انگلیسی غیر قابل تربیت یعنی چه

غیر قابل تربیت

ineducable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها