معنی و ترجمه کلمه فئودالیسم به انگلیسی فئودالیسم یعنی چه

فئودالیسم

feudalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها