معنی و ترجمه کلمه فائق آمدن بر به انگلیسی فائق آمدن بر یعنی چه

فائق آمدن بر

hurdle
overtop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها