معنی و ترجمه کلمه فاجعه به انگلیسی فاجعه یعنی چه

فاجعه

calamity
catastrophe
tragedy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها