معنی و ترجمه کلمه فاحشه بازى کردن به انگلیسی فاحشه بازى کردن یعنی چه

فاحشه بازى کردن

fornicate
whore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها