معنی و ترجمه کلمه فارض التحصیل شدن به انگلیسی فارض التحصیل شدن یعنی چه

فارض التحصیل شدن

graduate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها