معنی و ترجمه کلمه فارغ التحصیل شدن به انگلیسی فارغ التحصیل شدن یعنی چه

فارغ التحصیل شدن

gaduate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها