معنی و ترجمه کلمه فاسد سازنده به انگلیسی فاسد سازنده یعنی چه

فاسد سازنده

spoiler
spoilsman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها