معنی و ترجمه کلمه revivor به فارسی revivor یعنی چه

revivor


تجديد مرافعه
قانون ـ فقه : تعقيب دعوايى که به علتى معوق مانده بوده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها