معنی و ترجمه کلمه vicious circle به فارسی vicious circle یعنی چه

vicious circle


قانون ـ فقه : دور و تسلسل
روانشناسى : دور معيوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها