معنی و ترجمه کلمه فاسد کردن به انگلیسی فاسد کردن یعنی چه

فاسد کردن

addle
bastardize
canker
corrupt
debauch
deprave
eaten
erode
rot
ruin
spoil
taint
vitiate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها