معنی و ترجمه کلمه فاسد کننده اخلاق دیگرى به انگلیسی فاسد کننده اخلاق دیگرى یعنی چه

فاسد کننده اخلاق دیگرى

pestiferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها