معنی و ترجمه کلمه فاسد کننده به انگلیسی فاسد کننده یعنی چه

فاسد کننده

corrosive
corrupter
corruptor
degenerative
infectious
putrefactive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها