معنی و ترجمه کلمه فاصله بین تارهاى صوتى به انگلیسی فاصله بین تارهاى صوتى یعنی چه

فاصله بین تارهاى صوتى

glottis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها