معنی و ترجمه کلمه فاصله رمز به انگلیسی فاصله رمز یعنی چه

فاصله رمز

code distance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها