معنی و ترجمه کلمه فاصله علامتى به انگلیسی فاصله علامتى یعنی چه

فاصله علامتى

signal distance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها