معنی و ترجمه کلمه interfaith به فارسی interfaith یعنی چه

interfaith


شامل اشخاصى داراى عقايد و اديان مختلف ،بين الاديانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها