معنی و ترجمه کلمه fieldartillery به فارسی fieldartillery یعنی چه

fieldartillery


توپخانه صحرايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها