معنی و ترجمه کلمه مطیع کردن به انگلیسی مطیع کردن یعنی چه

مطیع کردن

harness
reduce
subdue
subject
subjugate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها