معنی و ترجمه کلمه it is inadvisable to say that به فارسی it is inadvisable to say that یعنی چه

it is inadvisable to say that


گفتن ان مصلحت نيست ،گفتن ان مقتضى نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها