معنی و ترجمه کلمه lift strut به فارسی lift strut یعنی چه

lift strut


علوم هوايى : پايه هايى که بار کششى حاصل از ايجاد نيروى براى بال را متحمل ميشوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها