معنی و ترجمه کلمه بیش از حد تاکید کردن به انگلیسی بیش از حد تاکید کردن یعنی چه

بیش از حد تاکید کردن

overemphasize


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها