معنی و ترجمه کلمه palmatifid به فارسی palmatifid یعنی چه

palmatifid


داراى شکافى شبيه پنجه دست ،شکافته پنجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها