معنی و ترجمه کلمه infrastructure به فارسی infrastructure یعنی چه

infrastructure


پيدايش ،شالوده ،سازمان ،زير سازى ،زيربنا
معمارى : زيرسازه
بازرگانى : زيرساخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها