معنی و ترجمه کلمه i do not feel like working به فارسی i do not feel like working یعنی چه

i do not feel like working


حال ( يا حوصله ) کار کردن ندارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها