معنی و ترجمه کلمه i paid his d. wages به فارسی i paid his d. wages یعنی چه

i paid his d. wages


مزد او را انچه لازم بود دادم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها