معنی و ترجمه کلمه اثر آب جوش بر روى پوست به انگلیسی اثر آب جوش بر روى پوست یعنی چه

اثر آب جوش بر روى پوست

scald

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها