معنی و ترجمه کلمه گنجه به انگلیسی گنجه یعنی چه

گنجه

ambry
armoire
closet
cuddy
cupboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها