معنی و ترجمه کلمه گذرنده به انگلیسی گذرنده یعنی چه

گذرنده

passant
passer
passing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها