معنی و ترجمه کلمه گوشبین به انگلیسی گوشبین یعنی چه

گوشبین

otoscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها