معنی و ترجمه کلمه گرسنگى خورده به انگلیسی گرسنگى خورده یعنی چه

گرسنگى خورده

starveling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها